อุปกรณ์เรือคายัคมีอะไรบ้าง

เรือแต่ละประเภทนั้นต่างก็มีความแตกต่างกันออกไป แน่นอนว่ารวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ด้วย สำหรับเรือที่เราจะนำมาเสนอสาระความรู้ในวันนี้ คือ ‘เรือคายัค’ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตรง ‘ไม้พาย’ นั้นสามารถใช้พายได้ทั้ง 2 ด้านในเวลาเดียวกัน จึงมีความเหมาะสมในการนำไปพายตามทะเล นอกจากนี้ตัวเรือ