ประวัติของ เรือแคนู / เรือคายัค

เป็นเรืออีกหนึ่งประเภทหนึ่งซึ่งใช้พลังมนุษย์ในการขับเคลื่อน รูปร่างลักษณะภายนอก คือ จะมีส่วนปิดบริเวณด้านบนของเรือ และประกอบด้วยผ้าเพื่อป้องกันน้ำเข้า ใช้ไม้พายแบบมีใบพาย 2 ด้านอันเป็นเอกลักษณ์ แรกเริ่มเดิมทีเรือคายัคได้รับการพัฒนามาจากชนเผ่าพื้นเมืองนาม Aleut และ Inuit ทั้ง 2 เผ่า