ประวัติของ เรือแคนู / เรือคายัค

เป็นเรืออีกหนึ่งประเภทหนึ่งซึ่งใช้พลังมนุษย์ในการขับเคลื่อน รูปร่างลักษณะภายนอก คือ จะมีส่วนปิดบริเวณด้านบนของเรือ และประกอบด้วยผ้าเพื่อป้องกันน้ำเข้า ใช้ไม้พายแบบมีใบพาย 2 ด้านอันเป็นเอกลักษณ์ แรกเริ่มเดิมทีเรือคายัคได้รับการพัฒนามาจากชนเผ่าพื้นเมืองนาม Aleut และ Inuit ทั้ง 2 เผ่านี้ล้วนเป็นนักล่าจากเขตใต้ Arctic ซึ่งเป็นส่วนที่ตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือและกรีนแลนด์ สำหรับเรือคายัคยุคใหม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของการออกแบบและวัสดุหลายหลายมากขึ้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1-2 คน หรืออาจเพิ่มคนที่ 3 มาด้วยในบางสถานการณ์ สำหรับผ้าป้องกันน้ำเข้า ทำมาจากผ้ากันน้ำชั้นดี จะคอยยึดติดกับขอบด้านบนของที่นั่ง เพื่อป้องกันคลื่นสัดสาดและละอองน้ำกระเด็น นอกจากนี้น้ำที่ไหลหลากเข้ามาเหล่านี้ อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เรือพลิกคว่ำได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้น ก็จะทำให้น้ำไหลเข้าเรือ เจ้าผ้านี้ก็จะช่วยให้ผู้พายสามารถหนีออกได้ สำหรับเรือคายัค มีความแตกต่างจากเรือแคนูหลายด้าน ทั้งในเรื่องของการออกแบบ รวมทั้งประวัติความเป็นมา แต่ในประเทศอังกฤษกับไอร์แลนด์ จะเรียกเรือคายัคว่าเรือแคนู การพายเรือคายัค สามารถพายได้ทั้งในแหล่งน้ำนิ่งอย่างอ่างเก็บน้ำ , บึง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถพายได้ในแหล่งน้ำที่มีกระแสคลื่นอย่างแม่น้ำ หรือ ทะเล ก็ได้ แต่ข้อควรระวังก็คือ การพายในแม่น้ำ , ทะเล ที่มีกระแสควรล่องกันเป็นทีมรวมทั้งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีประสบการณ์ ในส่วนของอุปกรณ์ ...read more →