กติกาเรือแคนู / เรือคายัค ทั่วไปที่ควรรู้

เรือแคนูและเรือคายัค เมื่อนำมาทำเป็นกีฬา ได้จัดอยู่ภายใต้การแข่งขันที่มีชื่อว่า ‘Canoe Sprint’ โดยผู้จัดต้องการให้ประชาชนได้ออกมาห้ำหั่นพายเรือคายัคและเรือแคนู ในเส้นทางอันสุดตื่นเต้นท้าทาย หากแต่มีความปลอดในสิ่งกีดขวางต่างๆ โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด การแข่งขันระดับนานาชาติ ถูกจัดขึ้นโดยต้องมีความผสมผสานกับกฎ-กติกา ข้อบังคับ ของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ โดยจะถือว่าเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ คือต้องมีการเชิญชวนชาวต่างชาติมาร่วมด้วย โดยการแข่งขันจำเป็นต้องอยู่ภายใต้ความดูแล ของการบริหารโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการรับรองจากสหพันธ์ ‘Canoe Sprint’ นานาชาติ การแข่งขันพายเรือแคนู ภายในภาคพื้นทวีปและท้องถิ่น จำเป็นต้องอยู่ในการสองส่องของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ รวมทั้งใช้กฎข้อบังคับตาม World Championship ไม่อนุญาตให้โฆษณาบุหรี่หรือเครื่องดื่มชูกําลัง ผู้เข้าแข่งขัน สมาชิกสโมสรที่มีความเกี่ยวพันธ์กับสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติเท่านั้นที่เข้าร่วมได้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องได้รับความยินยอมจากสหพันธ์แห่งชาติเสียก่อน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมในนามของสหพันธ์ต่างชาติ ที่กำลังพำนักอยู่ได้ ถ้าได้รับอนุญาตจากสหพันธ์ของประเทศต้นกําเนิด ผู้แข่งขันไม่อาจเข้าจากสังกัดมากกว่าหนึ่งสหพันธ์ของละปี แต่อย่างไรก็ตามกฎข้อบังคับนี้อาจอนุโลมได้ ถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตน โดยมีสาเหตุมาจากการสมรสและเดินทางไปพํานักอยู่ต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจึงสามารถเข้าร่วมได้ โดยอยู่ภายใต้สังกัดสหพันธ์อื่นโดยไม่ต้องรอให้ถึง 2 ปี ในปีแรกผู้เข้าร่วมสามารถลงประเภท Junior ได้ นั่นก็คือ เมื่อมีอายุ 15 ปีเต็ม นอกจากนี้ในปีสุดท้ายที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงรุ่น Junior ได้ คือ เมื่ออายุครบ 18 ปี ...read more →