Kayak-tour

การแข่งขันเรือคายัค

ในตอนแรกเรือคายัค เป็นเรือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในด้านการประมง โดยถูกสร้างจากชาวแอสกิโม และเพื่อการนั้นตัวเรือจึงถูกออกแบบให้ไม่มีทางจมได้ เรือคายัคได้มีการออกแบบให้มีรูปร่างเรียว ยาว ทำให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถึงสายน้ำจะมีความเชียวมากขนาดไหน ตัวเรือก็ยังสามารถลอยขนาดอยู่การน้ำตลอด ผู้พายสามารถพลิกกลับเรือได้ หากเรือพริกคว่ำ จนกระทั่งมาถึงปี ค.ศ. 1905 มีผู้มองเห็นถึงความน่าสนใจของเรือคายัค จึงทำการสร้างเรือคายัคจากผ้า และมีผู้ซื้อมาพัฒนาต่อจนกลายเป็น Folding Boat และกลายมาเป็นกีฬาในที่สุด ในปี ค.ศ. 1936 เรือคายัคได้รับเข้ามาเป็นกีฬาโอลิมปิกในกรุงเบอร์ลิน มีการออกแบบเรือคายัคด้วยวัสดุที่มีความแตกต่าง จึงมีการแข่งขันพายเรือคายัคหลายประเภท โดยมีกติกาการแข่งขันดังนี้

Kayak-tour-pic

กฎกติกาการแข่งขันเรือคายัค

วิธีการขับเคลื่อนเรือคายัค

 • ต้องใช้ไม้พายชนิดสองใบในการขับเคลื่อนเท่านั้น
 • ในกรณีเป็นเรือคายัคแบบแคนาเดียนจะต้องใช้พายชนิดใบเดี่ยวเท่านั้น
 • ห้ามติดพายไว้กับตัวเรือ

ระบบการจัดแข่งขัน

 • จะต้องมีเรือคายัคสามลำเป็นขั้นต่ำ จึงจะสามารถจัดการแข่งขันได้ ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันเรือคายัคมากเกินไปจะต้องมีการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก สุดท้ายแล้วในรอบตัดสินจะต้องมีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 9 ลำ
 • การแข่งขันในรอบคัดเลือกแต่รอบนั้นจะจัดสายโดยการจับฉลาก
 • ในกรณีที่สนามแข่งขันไม่อำนวยให้ทำการออกตัวพร้อมกัน ให้ทำการ

การปล่อยเรือ

 • จะต้องมาการจับฉลากเพื่อกำหนดตำแหน่งออกตัว
 • เรือทุกลำจะต้องอยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่
 • กรรมการจะทำการประกาศว่า “ เตรียมพร้อม ” และเมื่อเรือทุกลำอยู่ในตำแหน่งเรียบร้อยจะยิงปืนให้สัญญาณเริ่มต้นการแข่งขัน
 • หากทำการออกตัวก่อนกรรมการประกาศเตรียมพร้อมหรือให้สัญญาณเริ่มแข่งขันจะถือว่าเรือลำนั้นทำผิดกติกา จะได้รับการตักเตือนแต่หากมีอีกครั้ง ผู้เข้าแข่งขันคนนั้นจะต้องออกจากการแข่งขันทันที

การเลี้ยว

 • เมื่อสนามที่ใช้ในการแข่งขันมีจุดเลี้ยวหัน เรือจะต้องเลี้ยวไปทางซ้าย หรือเลี้ยวในทิศทวนเข็มนาฬิกา
 • หากตัวเรือไปโดยทุ่นที่จุดเลี้ยวหันจะไม่ผิดกติกาหากไม่ทำให้ระยะทางลดลง

การแซง

 • ห้ามเปลี่ยนทิศทางของเรือไปขวางทางเรือที่กำลังทำการแซง
 • เรือที่จะแซงจะต้องคอยหลบหลีกเรือที่ทำการแซงอยู่

และที่กล่าวมาในข้างต้นก็เป็นกฎกติการการแข่งขันเรือคายัคคร่าว ๆ หวังว่าทุกคนคงจะมีความเข้าใจในการแข่งขันของกีฬาพายเรือคายัคมากขึ้นนะครับ

About the author: admin